๐Ÿ‡ Grape Emoji

๐Ÿ‡ Grape Emoji Meaning

The meaning of This emoji is used to represent sweet and sour juicy grapes or wines made from grapes. Related emojis:๐Ÿ‘๐Ÿ’๐ŸŒ

Emoji Copy and Paste

 • Apple

  Apple ๐Ÿ‡ Grape
 • Google

  Google ๐Ÿ‡ Grape
 • Samsung

  Samsung ๐Ÿ‡ Grape
 • Microsoft

  Microsoft ๐Ÿ‡ Grape
 • WhatsApp

  Whatsapp ๐Ÿ‡ Grape
 • Twitter

  Twitter ๐Ÿ‡ Grape
 • Facebook

  Facebook ๐Ÿ‡ Grape
 • Skype

  Skype ๐Ÿ‡ Grape
 • JoyPixels

  Joypixels ๐Ÿ‡ Grape
 • OpenMoji

  Openmoji๐Ÿ‡ Grape
 • Emojidex

  Emojidex ๐Ÿ‡ Grape
 • Messenger

  Messenger๐Ÿ‡ Grape
 • LG

  LG๐Ÿ‡ Grape
 • HTC

  HTC ๐Ÿ‡ Grape
 • Mozilla

  Mozilla ๐Ÿ‡ Grape
 • SoftBank

  SoftBank ๐Ÿ‡ Grape
 • Docomo

  Docomo ๐Ÿ‡ Grape

See More